top of page

Strategic Sourcing / Stratejik Tedarikçi Bulma

Strategic Sourcing Nedir?

Sourcing (Tedarikçi Bulma), İşletmelerin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunmak için gerekli malzemeleri, hizmetleri ve bilgileri sağlayacak en uygun tedarikçileri bulma ve seçme sürecidir. Bu, ham madde sağlayıcılarından bitmiş ürün tedarikçilerine kadar geniş bir yelpazede olabilir ve genellikle maliyet etkinliği ve verimlilik artışı hedefler.


Stratejik Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma) ise daha kapsamlı bir yaklaşım ile, tedarikçiler ile iş birliği yaparak, tedarik zincirinde uzun vadeli ilişkiler kurmayı, toplam maliyeti azaltmayı, kaliteyi artırmayı amaçlar. Stratejik Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma), şirketin genel stratejileriyle uyumlu olarak tedarik sürecinin planlanmasını ve yönetilmesini içerir.


 

Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma)’i Standart Supplier Sourcing ’den Ayıran Özellikler Nelerdir?

1.     Stratejik Yaklaşım: Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma), Uzun vadeli bir perspektif sunar ve tedarikçi ile alıcı arasında karşılıklı yarar sağlayacak, sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefler.

2.     Risk Yönetimi: Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma), Tedarik zincirindeki riskleri proaktif bir şekilde yönetmeye odaklanır. Potansiyel tedarikçi sorunlarını önceden belirlemek ve bunlara karşı önlemler geliştirmek için kapsamlı risk değerlendirmeleri yapılır.

3.     Toplam Maliyet Analizi: Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma), Tedarik edilen mal veya hizmetin sadece satınalma fiyatını değil, tüm yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkacak maliyetleri (bakım, işletme, imha vs.) de göz önünde bulundurur.

4.     Tedarikçi Geliştirme ve İş birliği: Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma), Tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler kurmayı ve onları iş süreçlerine dahil etmeyi hedefler. Bu yaklaşımda tedarikçilerle ortaklıklar geliştirilerek, sürekli iyileştirme ve yenilik teşvik edilir.

5.     Teknoloji ve Yenilikçilik: Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma) Süreçleri, tedarik zincirinde teknolojiyi ve yenilikleri aktif olarak kullanır. Tedarik zincirinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için en yeni teknolojilerden yararlanılabilir.

6.     Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk: Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma), Çevresel ve sosyal sorumlulukları da göz önünde bulundurur. Sürdürülebilir tedarik yöntemleri, etik standartlar ve çevresel düzenlemelere uyum, Stratejik Sourcing sürecinin önemli bir parçasıdır.Aşağıda Standart Supplier Sourcing ve Strategic Sourcing arasındaki farkı görebilirsiniz;

Comparison Table
Standart Supplier Sourcing ve Strategic Sourcing Arasındaki Farkı

 

Strategic Sourcing (Stratejik Tedarikçi Bulma)’in Kullanıldığı Başlıca Ürün Grupları

1.     Elektronik Bileşenler: Elektronik üreticileri, yüksek kalite ve performans gerektiren hassas bileşenler için Stratejik Sourcing kullanır. Bu bileşenler genellikle ürünlerin işlevselliği ve performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

2.     IT ve Telekomünikasyon Ekipmanları: Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon ekipmanları, sürekli güncellenen teknolojileri ve yüksek maliyetli altyapı yatırımlarını gerektirir. Stratejik Sourcing, bu alanda maliyetleri optimize ederken teknolojik yenilikleri yakından takip etmeyi sağlar.

3.     Hammadde ve Kimyasallar: Kimya sanayi, ilaç sanayi ve üretimde kullanılan hammadde gibi kritik malzemeler, genellikle tedarik zinciri risklerini azaltmak ve sürekliliği sağlamak için stratejik Sourcing yöntemlerini kullanır.

4.     Enerji ve Yakıtlar: Enerji yoğun sektörler (örneğin, üretim ve taşımacılık), enerji maliyetlerini yönetmek ve sürdürülebilir kaynaklara geçiş yapmak için Stratejik Sourcing kullanır.

5.     Otomotiv Bileşenleri: Otomotiv sektörü, araçların kalitesi ve güvenliği üzerinde doğrudan etkisi olan bileşenler için Stratejik Sourcing uygular. Bu, tedarikçi performansını sürekli izlemeyi ve değerlendirmeyi gerektirir.

6.     Sağlık Ekipmanları ve İlaçlar: Sağlık sektörü, medikal cihazlar ve ilaçlar gibi hayati öneme sahip ürünlerde tedarik süreçlerini yönetmek için Stratejik Sourcing yöntemlerine başvurur. Bu ürünlerin tedariki, sıkı düzenlemelere tabidir ve yüksek kalite standartları gerektirir.

7.     Gıda ve İçecek: Gıda güvenliği ve tedarik zinciri şeffaflığı, gıda ve içecek sektöründe Stratejik Sourcing 'in odaklandığı başlıca konulardır. Bu sektörde, tedarik süreçleri sadece maliyet ve verimlilikle değil, aynı zamanda etik kaynak kullanımı ve çevresel etkilerle de ilgilenir.

8.     Moda ve Perakende: Hızlı moda (Fast Fashion) ve perakende sektörleri, ürün çeşitliliğini ve yenilikçiliği sürdürmek için Stratejik Sourcing yöntemlerini kullanır. Bu yöntemler, modanın hızlı değişen trendlerine uyum sağlamayı ve tedarik zincirinde esneklik sağlamayı amaçlar. 

İlgili Makaleler

 

Kaynaklar

1.     Chat Based AI Tools: ChatGPT & Gemini

 

Fotoğraflar

1.     Kapak fotoğrafı: Adobe Express

 

Yazarlar

1.     SedatOnat.com 

 

!!! TEŞEKKÜRLER !!!


Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.


Sorularınızı ve/veya tavsiyelerinizi yorumlara yazarsanız, hızlıca dönüş yaparız.


Bu makale ilk olarak TedarikZinciriPortali.com adresinde yayınlanmıştır.


Her gün yeni bir Tedarik Zinciri Makalesi için, Tedarik Zinciri Makaleleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


Her hafta yeni bir Tedarik Zinciri Analizi için, Tedarik Zinciri Analizleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


TedarikZinciriPortali.com 'u ziyaret ederek, daha fazla Tedarik Zinciri Haberleri ve Makaleleri 'ne ulaşabilirsiniz.Tedarik Zinciri Portalı Linkedin Grubu 'muza üye olarak bilgi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.


Şimdiden teşekkür eder, iyi günler dileriz.


...

Kommentit


bottom of page