top of page

Stratejik Satınalma / Strategic Purchasing

Stratejik Satınalma Nedir?

Stratejik Satınalma, organizasyonların uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için, tedarikçiler ile yapılan uzun dönemli kontratların ötesine geçerek, tedarik sürecini birlikte üstlendikleri bir kavramdır.

 

Bu süreç, maliyetleri azaltmayı, tedarik zinciri risklerini yönetmeyi, inovasyonu teşvik etmeyi ve tedarikçi performansını optimize etmeyi amaçlar. Organizasyonların pazar konumunu güçlendirmek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve uzun vadeli rekabet avantajı sağlamak için stratejik satınalma kritik öneme sahiptir.

 

Stratejik Satınalma bir nevi işletme ile tedarikçi arasında bir nevi ortaklık gibi olduğundan, konu işletmenin HR’dan HSE’ye kadar tüm birimlerini ilgilendirmektedir. Bu nokta, Stratejik Satınalma’yı Standart Satınalma (Purchasing) veya Teknik Satınalma (Procurement)’dan ayıran en önemli özelliktir.

 

 

Stratejik Satınalma’nın Amaçları

1.     Maliyet Tasarrufu: Satınalma maliyetlerini düşürmek ve bütçe optimizasyonu sağlamak.

2.     Kalite İyileştirme: Tedarik edilen mal ve hizmetlerin kalitesini artırarak, son ürünün kalitesini yükseltmek.

3.     Tedarikçi İlişkilerini Yönetme: Tedarikçilerle uzun vadeli, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

4.     Inovasyonu Teşvik Etme: Tedarikçilerle işbirliği yaparak yenilikçi çözümler ve ürünler geliştirmek.

5.     Pazar Gücünü Artırma: Satınalma gücünü artırarak daha iyi fiyatlar ve koşullar elde etmek.

6.     Sürdürülebilirlik: Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarına uygun tedarik zinciri oluşturmak.

7.     Stok Yönetimi: Etkili stok yönetimi ile maliyetleri düşürmek ve stok devir hızını artırmak.

8.     Tedarik Zinciri Entegrasyonu: Tedarik zincirinin farklı aşamalarını daha iyi entegre etmek ve iş akışını optimize etmek.

9.     Pazar Bilgisini Geliştirme: Pazar trendleri, tedarikçi yetenekleri ve maliyet yapıları hakkında derinlemesine bilgi edinmek.

10.  Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi: Küresel tedarik zincirlerini etkili bir şekilde yönetmek ve optimize etmek.

11.  Değer Analizi: Ürünlerin ve hizmetlerin maliyet-etkinliğini sürekli olarak analiz etmek ve iyileştirmek.

12.  Pazarlama ve Satış Stratejileriyle Uyum: Satınalma stratejilerini, pazarlama ve satış hedefleriyle uyumlu hale getirmek.

 

 

Stratejik Satınalma Aşamaları

1.     İhtiyaç Analizi: Organizasyonun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemek için detaylı bir analiz yapılır. Bu, hangi ürün gruplarında stratejik işbiliklerine gidileceğini belirler.

2.     Pazar Araştırması: İlgili pazarlar ve tedarikçiler hakkında derinlemesine bilgi toplanır. Bu aşama, potansiyel tedarikçilerin değerlendirilmesine yardımcı olur.

3.     Strateji Geliştirme: Toplanan bilgiler ışığında, organizasyonun genel hedeflerine uygun stratejik satınalma stratejileri geliştirilir. Bu stratejiler, maliyet tasarrufu, risk yönetimi, kalite iyileştirme ve inovasyon gibi çeşitli odak alanlarını içerebilir.

4.     Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirme: Belirlenen kriterlere göre tedarikçiler seçilir ve değerlendirilir. Bu süreç, tedarikçi performansı, maliyet yapısı, kalite standartları ve teslimat kapasitesi gibi faktörleri içerir.

a.     Piyasa itibarı araştırılması

b.     Finansal durum kontrolü

c.      Referansların sorgulanması

d.     Ziyaret ve Ön Değerlendirme Raporu hazırlanması

e.     Yerinde kalite denetimi

f.      Yerinde HSE Denetimi

g.     Risk analizleri yapılması

h.     Tedarikçi geliştirme programlarının oluşturulması (Maliyet analizleri için)

i.       İşletmenin uzun vadeli vizyonuna uygunluğunun kontrolü

5.     Müzakere ve Sözleşme: Stratejik işbiliğine gidilecek tedarikçilerle sözleşmeler hazırlanır ve müzakere edilir.

6.     Tedarik Zinciri Entegrasyonu: Stratejik satınalma süreçleri, organizasyonun genel tedarik zinciri yönetimiyle entegre edilir. Bu, malzeme akışının ve bilgi akışının düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlar.

7.     Performans İzleme ve Değerlendirme: Standart Tedarikçi Performans Değerlendirme süreçlerinden farklı olarak, daha yakından izleme ve değerlendirmeler yapılarak, yapılan işbirliğinin verimliliği garanti altına alınır.

8.     Sürekli İyileştirme: Stratejik satınalma süreçleri, piyasa koşullarındaki değişikliklere, organizasyonun ihtiyaçlarına ve performans geri bildirimlerine dayanarak sürekli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir.

 

 

Stratejik Satınalma’nın Riskleri

1.     Tedarikçi Bağımlılığı: Stratejik tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurmak önemliyken, aşırı bağımlılık, bir tedarikçinin başarısızlığı durumunda iş süreçlerini riske atabilir.

2.     Sözleşme Yönetimi Riskleri: Sözleşmelerin yetersiz yönetimi, yanlış anlamalara, hizmet seviyesi anlaşmazlıklarına ve yasal sorunlara yol açabilir.

3.     Tedarik Zinciri Kesintileri: Doğal afetler, siyasi istikrarsızlık veya lojistik sorunlar gibi dış faktörler, tek tedarikçiye bağımlı olunduğundan, tedarik zinciri kesintilerine neden olabilir.

4.     Teknolojik Değişimler: Hızlı teknolojik değişimler, satın alınan ürün ve hizmetlerin hızla eskimesine veya yetersiz hale gelmesine neden olabilir.

5.     Entegrasyon ve Uyumluluk Sorunları: Tedarikçilerin sistemleri ile kendi iç sistemlerinizin entegrasyonu, teknik ve operasyonel zorluklara neden olabilir.

6.     Rekabetin Azalması: Belirli tedarikçilere aşırı bağlılık, rekabetin azalmasına ve pazarlık gücünün düşmesine neden olabilir.

7.     Sürdürülebilirlik ve Etik İhlalleri: Tedarikçilerin sürdürülebilirlik ve etik standartlarına uymaması, marka imajına ve müşteri güvenine zarar verebilir.

8.     Bilgi Güvenliği Riskleri: Tedarikçilerle paylaşılan hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak, özellikle siber güvenlik tehditleri arttıkça zorlaşabilir.

9.     Kültürel ve Dil Engelleri: Küresel tedarikçilerle çalışırken, kültürel farklılıklar ve dil engelleri, iletişim sorunlarına ve yanlış anlamalara yol açabilir.

 


 

İlgili Makaleler

 

Kaynaklar

4.     Chat Based AI Tools: ChatGPT & Gemini

 

Fotoğraflar

1.     Kapak fotoğrafı: Adobe Express

 

Yazarlar

1.     SedatOnat.com

 

!!! TEŞEKKÜRLER !!!


Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.


Sorularınızı ve/veya tavsiyelerinizi yorumlara yazarsanız, hızlıca dönüş yaparız.


Bu makale ilk olarak TedarikZinciriPortali.com adresinde yayınlanmıştır.


Her gün yeni bir Tedarik Zinciri Makalesi için, Tedarik Zinciri Makaleleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


Her hafta yeni bir Tedarik Zinciri Analizi için, Tedarik Zinciri Analizleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


TedarikZinciriPortali.com 'u ziyaret ederek, daha fazla Tedarik Zinciri Haberleri ve Makaleleri 'ne ulaşabilirsiniz.Tedarik Zinciri Portalı Linkedin Grubu 'muza üye olarak bilgi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.


Şimdiden teşekkür eder, iyi günler dileriz.Comments


bottom of page