top of page

Offshoring - Outshoring / Dış Ülkede Üretim

Güncelleme tarihi: 19 Ara 2023

"Offshoring is a complex issue with no easy answers. It is important to have a clear understanding of the risks and rewards involved before making a decision about whether or not to offshore." - Peter Drucker / Management Consultant

Offshoring nedir?

Kurumun iş süreçlerinin (Malzeme ve/veya hizmet), işgücü ve/veya imalat maliyetlerinden tasarruf sağlamak amacı ile, ülke dışından sağlanmasıdır.

Offshoring tarihçesi

2nci Dünya savaşından sonra konteynerizasyonun gelişmesi sayesinde deniz ticaretinin yoğunlaşması ile birlikte, ilk olarak 1960'lı yıllarda Amerikan şirketlerinin üretim maliyetlerini düşürmek amacı ile Asya'ya yönelmeleri ile başlamıştır.


İnternet ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile birlikte, 1990'lı yıllardan itibaren offshore kavramı yayılım hızını artırmıştır.


Üretim ile başlayan offhoring daha sonraları işgücü alanında (özellikle tekstil sektöründe) kendini göstermiştir.


Fırsatları

 • Maliyet Tasarrufu: Üretim ve iş süreçlerini daha düşük maliyetli bölgelere taşımak, ciddi bir maliyet avantajı sağlar. Özellikle satınalma süreçlerinde bu tasarruf, daha uygun fiyatlar ve rekabetçi ürünler anlamına gelir.

 • Uzmanlaşma ve Verimlilik: Her ülke farklı uzmanlık alanlarına sahiptir. Offshoring bu uzmanlık alanlarından yararlanmayı mümkün kılar. Böylece, iş süreçleri daha verimli ve kaliteli hale gelebilir.

 • Pazar Erişimi: Uluslararası üretim ve satınalma süreçlerinde, şirketlerin yeni pazarlara daha kolay erişmesini sağlar. Bu, genellikle satış hacminin artmasına ve pazar payının genişlemesine imkan tanır.

 • Operasyonel Esneklik: Farklı coğrafyalarda operasyon yapabilme kapasitesi, şirketlere daha fazla esneklik kazandırır. Bu sayede, talep değişikliklerine ve pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olunabilir.

 • Kaynak Çeşitliliği: Farklı coğrafyalardan gelen kaynaklar ve malzemeler, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırır. Bu, özellikle inovasyon ve ürün geliştirme süreçlerine olumlu etki yapar.

Riskleri

 • Kalite Kontrolü: Offshoring, kalite standartlarını tutturmak için ekstra bir çaba gerektirebilir. Yerel üretimde daha kolay denetim sağlanabilirken, offshoring bu konuda zorluklar yaratabilir.

 • İletişim Sorunları: Farklı zaman dilimleri, kültürel farklılıklar ve dil bariyerleri, iletişimi güçleştirebilir. Hatalı veya yetersiz iletişim, iş süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

 • Teslimat ve Lojistik Sorunları: Üretim ülke dışında olduğunda, lojistik ve teslimat süreçleri daha karmaşık hale gelir. Doğal afetler veya siyasi krizler, tedarik zincirini olumsuz etkileyebilir. (Örneğin: Darbe, Tsunami, Savaş. vb.)

 • Fikri Mülkiyet Riski: Üretim veya hizmet süreçlerini başka bir ülkeye taşımak, fikri mülkiyetin korunmasını güçleştirebilir. Patent veya ticari sırların korunması için ekstra önlemler alınması gerekebilir. (Örneğin: Çin'in otomotiv sektörünün geldiği nokta)

 • Sosyal ve Politik Riskler: Offshoring, yerel iş piyasası ve tüketici algısı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Yerel iş kaybı veya düşük kaliteli ürünler, toplumsal tepkilere yol açabilir.

 • Yüksek Başlangıç Maliyetleri: Offshoring başlangıç aşamasında yüksek maliyetler gerektirebilir. Bu maliyetler, iş süreçleri stabilize olana kadar geri dönüş alınmayabilir. (Örneğin: Rusya'dan çıkış yapmak zorunda kalan otomotiv firmaları)

İyi Uygulamalar ve Örnekler

 • Nokia: Nokia, üretim maliyetlerini kontrol altına alabilmek adına Asya ülkelerinde fabrikalar kurdu. Bu sayede rekabetçiliğini artırdı.

 • Apple: Apple, üretimini büyük oranda Çin'e taşıdı. Bu hamlesi sayesinde, ürün maliyetlerini düşürdü ve global pazarlarda daha etkin bir konuma geldi.

 • Amazon: Dünya devi E-Ticaret platformu, müşteri hizmetlerini Filipinler gibi ülkelere taşıyarak işgücü maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüştür.

 • Inditex: Offshoring sayesinde moda sektöründe maliyet etkin ürünler sunabildi.

Offshoring ve Outshoring arasındaki farklar


Özetle...

Offshoring, yukarıda belirtilen Fırsatlar ve Riskler doğru irdelenirse, şirketlerin rekabetçiliğini artıran ve maliyet tasarrufu sağlayan bir strateji olarak ön plana çıkar.


 

Kaynaklar

Comments


bottom of page