top of page

Finansal Teşviklerin Ötesinde, Tedarikçi Kalite Yönetiminde 4 Ana Yaklaşım

22.02.24

By:

Sedat Onat

Finansal Teşviklerin Ötesinde, Tedarikçi Kalite Yönetiminde 4 Ana Yaklaşım

Finansal Teşviklerin Ötesinde, Tedarikçi Kalite Yönetiminde Dört Ana Yaklaşım

Tedarikçilerin kalite yeteneklerini sadece mevzuata uyum sağlamak için değil, ötesinde geliştirmelerini sağlamak, tedarikçi kalite liderlerinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Gartner’ın Tedarikçi Kalite Yönetimi Anketi'ne katılanlara göre, tedarikçiler gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olsalar da, organizasyonların yaklaşık üçte biri tedarikçileri bu yönde motive etmekte zorlanmaktadır. 


Finansal teşvikler sıkça başvurulan bir yöntem olmakla birlikte, bu yaklaşım sürdürülebilir olmaktan uzak ve tedarikçiler tarafından yeterince çekici bulunmamaktadır. Bu durum, tedarikçilerin gelişime karşı tereddütlerinin altında yatan temel sebepleri ele almamaktadır. 


Tedarikçilerin kalite yeteneklerini geliştirmek için gereken yatırımın büyüklüğü ve bunun kendi işlerine olası olumsuz etkileri, endişelerin başında gelmektedir. 


Finansal teşviklerin ötesinde, organizasyonlar tedarikçilerin endişelerini gidermek için 4 yaklaşımı değerlendirebilir: 

  1. İyileştirme uygulamasında rehberlik sunmak, 

  2. Denetim ve raporlama gereksinimlerini azaltmak, 

  3. Tedarikçilerin iş operasyonlarına olası olumsuz etkileri proaktif bir şekilde azaltmak 

  4. Tedarikçilerin diğer iş alanları için değeri vurgulamak. 


Bu yaklaşımlar, finansal teşviklere kıyasla, tedarikçi kalite liderlerinin kontrolünde olup, uygulanmaları bazen fonksiyonlar arası iş birliğini gerektirebilir.


Önemli Notlar:

  • Tedarikçilerin sadece mevzuata uyum için değil, kalite yeteneklerini genel olarak geliştirmeleri gerekiyor.

  • Finansal teşvikler yeterince çekici olmayabilir ve temel sorunları çözmüyor.

  • Tedarikçilerin yatırım ve olası olumsuz iş etkileri konusundaki endişeleri ele alınmalıdır.

  • İyileştirme uygulamasında rehberlik sunmak, denetim ve raporlama gereksinimlerini azaltmak, iş operasyonlarına olumsuz etkileri azaltmak ve diğer iş alanları için değeri vurgulamak, teşvik olarak değerlendirilebilir.


Haber Linki: https://www.scmr.com/article/4-nonmonetary-motivators-drive-supplier-quality-improvements

Güncel Haberler

13.06.24

Yeni CEO ile Körber Tedarik Zinciri Yazılım İşini Güçlendiriyor

13.06.24

Küresel Üretimde Mayıs Sıçraması: 14 Ay Sonra İlk Kez Pozitif Yönde

12.06.24

Epicor, Kyklo'yu Satın Alarak AI Destekli ERP Gelişimini Hızlandırıyor

bottom of page