top of page

Küresel Tedarik Zincirlerine Yansıyan Jeopolitik Belirsizlikler

07.05.24

By:

Sedat Onat

Küresel Tedarik Zincirlerine Yansıyan Jeopolitik Belirsizlikler

Küresel Tedarik Zincirlerine Yansıyan Jeopolitik Belirsizlikler

Ian Bremmer, Gartner Tedarik Zinciri Sempozyumu'nun ikinci gününde yaptığı ana konuşmada, küresel tedarik zincirlerine "vergi" olarak yansıyan bir "jeopolitik durgunluk" döneminden bahsetti. Bremmer, jeopolitiğin de küresel ekonomi gibi dönemsel dalgalanmalar yaşadığını ve şu an jeopolitik belirsizlik ve çatışmalarla dolu bir durgunluk döneminde olduğumuzu belirtti. Bu dönemin temelinde, güçlü ülkelerin uluslararası kurallara artık uymamasının yarattığı kırılmalar yatmaktadır. Bremmer, bu durumun tedarik zincirlerini zorlayacağını ve işletmelere bir nevi vergi olarak yansıyacağını ifade etti.


Bremmer, mevcut jeopolitik durgunluğun altında yatan üç ana destablize edici faktörü şöyle sıraladı:

  1. Batı ile Rusya arasındaki gerilimler, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya'nın Batı'ya tam entegre olamamasından kaynaklanıyor. Bu durum, Rusya'yı İran ve Kuzey Kore gibi diğer istikrarsızlık arayan devletlerle işbirliği yapmaya itiyor.

  2. ABD ile Çin arasındaki gerilimler, Çin'in Batı ekonomisine entegre olmasına rağmen Batılılaşmamasından kaynaklanıyor. Bu durum, ABD ile Çin arasında güvensizliğe ve uyumsuzluğa neden oluyor.

  3. Batılı demokrasilerde artan karşıt-establishment duygusu, milyonlarca insanın siyasi kurumları meşru olmayan ve parayla ilgili özel çıkarlara bağlı olarak görüyor.


Bremmer, bu sorunların bir sonraki seçim döngüsünde çözülemeyeceği konusunda uyardı ve işletmelerin tedarik zincirlerine yönelik jeopolitik risklerin bir süre daha devam edeceğini öngörmeleri gerektiğini belirtti. Özellikle Ortadoğu'daki mevcut krizin, İsrail ve İran arasında doğrudan bir çatışmaya yol açması ve bu durumun petrol akışının kritik bir noktası olan Hürmüz Boğazı'nı etkilemesi, küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir.
Önemli Notlar
  1. Jeopolitik durgunluk, küresel tedarik zincirlerine bir vergi olarak yansıyor.

  2. Güçlü devletlerin uluslararası kurallardan uzaklaşması, sistemde kırılmalar yaratıyor.

  3. Rusya'nın Batı'ya tam entegre olamaması ve Çin'in Batılılaşmaması büyük gerilim kaynakları.

  4. Batılı demokrasilerde artan karşıt-establishment duygusu politik kurumların meşruiyetini sorgulatıyor.

  5. Jeopolitik risklerin bir sonraki seçim döngüsünde çözülemeyeceği, bu sorunların devam edeceği öngörülüyor.


Haber Linki: https://www.thescxchange.com/articles/10239-keynote-geopolitical-recession-is-putting-a-tax-on-global-supply-chains

Güncel Haberler

21.05.24

Güney Karolina Limanları'nda Yazılım Sorunu Nedeniyle Gecikmeler

21.05.24

Baltimore Köprüsüne Çarpan Dali Nihayet Kurtarıldı

21.05.24

Rusya'nın Ulaştırma Sektöründe Yapısal Değişiklikler ve Yeni Öncelikler

bottom of page