top of page

MilkRun

Güncelleme tarihi: 19 Ara 2023

Milkrun Nedir?

Milkrun Sistemi, Basit anlatımda “Bir süt dağıtıcısının arabasına doldurduğu sütleri, dağıtım noktalarına dağıtması, ve dönüşte boşları alarak tekrar tesisine dönmesi.” mantığına dayanır.


Mal hareketi tüm sektörlerde katma değeri en düşük, önemli bir maliyet kalemidir. Söz konusu zaman ve nakit maliyetini en aza indirmek amacı ile firmalar mümkün olduğu durumlarda MilkRun sistemini kullanmaktadırlar.


--


Üretim Sektöründe MikRun;

Dış Lojistik

Bir üreticinin,

Aracın çıkış yönünde,

 • Hazır ürünlerin dağıtılması,

 • Atıkların dağıtılması,

Aracın dönüş yönünde,

 • Hammadde veya yarı mamulü tedarikçilerinden toplaması.

İç Lojistik

Üretim tesisi içinde (intralogistics) Tugger Train gibi ekipmanlar yardımı ile Just In Time sistemine destek olmasıdır.


--


Lojistik Sektöründe MilkRun;

MikRun, lojistik operasyonlarında, bir aracın A noktasından B noktasına gidip geri gelmesi yerine, birbiri ile bağlantılı birden çok noktanın arasında sıralı olarak yük taşıması yaparak (Ring tipi), ilgili taşıma modunun (Kara, Hava Deniz, Demiryolu) en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Sistem daha çok döngüsel işlem yapan firmalar için daha uygundur. Örneğin bir inşaat firmasında ilk tedarikçiden alınacak yüke kadar olan süreçte aracın boş gitmesi yüksek ihtimaldir. Yapılamaz değil ama üretim sektöründeki verim alınamaz.


--


Sistemin akışını optimum Milkrun güzergahı belirler, bu sebeple zincir üyeleri kendileri bir dağıtım/toplama planlaması yapmaz.


Milkrun’ın en büyük faydası, taşıma modlarından kaynaklanan tekrarlı işlemlerin en aza indirilerek lojistik maliyetlerden ekonomik fayda sağlamasıdır. Burada ana etken, tedarik zincirinin bütünlükçü yapılanmasıdır.


Dikkat edilmesi gereken nokta, sürecin maliyetini karşılayan tarafın, RFQ süreçlerinde MilkRun kriterinin de belirtmesidir. Bu sayede döngüden sağlanacak fayda herkese dağıtılmış olur. Aksi takdirde, yanlış fiyat yapılarından dolayı, potansiyel fayda gerçekleşmeyecektir.


Milkrun’ın işlemesi için lojistik ağlarının (iç ve dış) uygun şekilde yapılandırılması MilkRun yaklaşımın en zor kısmıdır.


Gerekli yapılandırmalar;

 • Paydaşların (iç gruplar, tedarikçiler, üreticiler, dış lojistik hizmet sağlayıcıları, vb.) sisteme uygun hale getirilmesi

 • Dağıtım ağlarının geçeceği güzergahların düzenlenmesi

 • Taşıma yapılacak yüklerin taşıma aracına göre ayarlanması

 • Hızlı yükleme ve boşaltma için BarCode/QR Code/RFID gibi sistemlerin hazır edilmesi

 • Olabildiğince otomasyona evrilmesi


Fırsatları

 • Nakliye ve nakliyenin sebep olduğu dolaylı maliyetlerinin azalması

 • Fiziki süreçlerin sadeleşmesi (yazılımsal süreçler sofistike hale gelmekte)

 • Karbon ayak izine olumlu etki


Riskleri

 • Sofistike yazılım gerektirmesi ve bu yazılımın belirli aralıklarla güncellenme ihtiyacı

 • Süreçlerin ve hatta stok alanı kurulumunun tekrardan planlama ve düzenlenme ihtiyacı

 • Planlı lojistik faaliyeti gerektirdiğinden dolayı, acil tedarik süreçlerine karşı hassas olmaması.


 

İlgili Makaleler

 
 Comentarios


bottom of page