top of page

Lead Time / Teslim Süresi

Güncelleme tarihi: 19 Ara 2023

Lead Time / Teslim Süresi Nedir?

Lead Time / Teslim Süresi Müşteriden siparişin alınmasından, müşteriye teslim edilmesine kadar olan süreçlerin tümünü içerir. Bu anlamda Order Cycle Time / Sipariş Döngü Süresi‘ı da içine alır. Lead Time / Teslim Süresi, Kurumun müşterinin aldığı hizmet anlamında nasıl göründüğü ile birebir ilgili olması bakımından kurum için oldukça yüksek bir öneme sahiptir.


Burada müşteriden kasıt, E-Ticaret firmalarında “Gerçek Müşteri”, İnşaat ve diğer proje bazlı firmalarda ise iç müşteri olarak algılanabilir.


Order Cycle Time / Sipariş Döngü Süresi‘ı da içine almasından dolayı ilgili makaleyi de okursanız tekrara düşmemiş olursunuz.


Lead Time / Teslim Süresi
Lead Time / Teslim Süresi


Daha kısa Lead Time / Teslim Süresi‘nin elde edilmesi için yapılması gerekenler

  • Süreçleri Analiz Etme: İlk olarak, mevcut süreçleri ayrıntılı bir şekilde analiz eilerek, hangi adımların işlem süresini uzattığı ve geciktirdiği belirlenir. (Bkz.: Wikipedia / Business Process Re-Engineering)

  • Verimlilik İyileştirmesi: Süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için gerekli adımlar belirlenerek, verimliliği artırmak için iş akışı yeniden düzenlenip gereksiz işlemler ortadan kaldırılır.

  • Tedârik Zinciri İşbirliği: Tedarikçilerle daha yakın bir işbirliği kurarak zincirin her aşamasını optimize etmek faydalı olacaktır.

  • Doğru ve Yeterli Teknoloji Kullanımı: İş süreçlerini desteklemek için uygun teknoloji ve yazılımın kullanılmasının yanısıra, otomasyon ve veri analitiği de süreçleri daha hızlı hale getirebilir.

  • İşgücü Eğitimi: Personelin eğitimi süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için belirleyici noktalardandır. İyi eğitilmeleri süreçleri daha iyi anlamalarını ve oluşabilecek sorunları o an çözmelerine veya doğru gheri bildirim yapmalarını sağlayacaktır. Bir fabrika işçisinin emekli olurken patronuna dediği gibi; “25 Yıl boyunca elim ile yaptığım işler için para ödediniz. Oysa aynı süre boyunca beynimi de kullanabilirdiniz, hem de bedavaya.” (Marcum, 2004).

  • Tedarikçi Çeşitliliği: Tedarik zincirininin daha dirençli hale getirmek maksadı ile birden çok tedarikçi ile çalışmak her zaman faydalı olacaktır. (Bkz.: Sourcing)

  • Talep Tahmini İyileştirmesi: Daha iyi talep tahminleri, stok azaltma ve süreçleri hızlandırma konularında yardımcı olur.

  • Performans Ölçümü: Süreçlerin düzenli olarak izlenmesi ve performansölçümü, iyileştirme fırsatlarının tespitindeönemli yardımı olur. (Bkz.: KPI)

  • Sürekli İyileştirme: Süreçlerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirme fırsatlarının aranması, iş süreçlerinizi optimize etmek bir süreç değil, sürekli bir çaba gerektirir. (Bkz.: Kaizen) 

İlgili makalelerim

 

Kaynaklar

 

Fotoğraflar

 

Comments


bottom of page