top of page

F2F - Farm-to-Fork / Çiftlikten Sofraya Stratejisi

Güncelleme tarihi: 19 Ara 2023

Fam to Fork Nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinin sağlıklı gıdaya, güvenli ve sürdürülebilir ulaşımını garantiye almak amacı ile oluşturulmuş bir stratejidir. Gıdaların topraktaki ilk oluşum sürecinden, insanlar tarafından tüketimine kadarki tüm yaşam sürecini kapsar.


Özellikle 2020 Covid19 ve 2022 Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte, gıdaya fiziken ulaşmanın yanında sağlıklı gıdaya ulaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.


Bunun yanında nüfusu ve nüfus yoğunluğu sürekli artan dünyamızda gıdaya sağlıklı ve güvenli şekilde erişimin ülkelerin ekonomik ve siyasi anlamda da güvenliği açısından ehemmiyeti gün geçtikçe artmaktadır.


Yukarıda belirtilen risklerin en aza indirilmesi amacı ile, Avrupa Birliği Farm-to-Form (F2F) stratejisini hayata geçirdi. Burada konu gıda kalitesini artırmaktan çok, sürdürülebilir bir sağlıklı gıda erişiminin sağlanmasıdır.


Farm to Fork'un Getirileri

 • Tazelik ve Lezzet

 • Yerel tarıma destek

 • Çevresel sürdülebilirlik

 • Sağlıklı beslenme


Stratejinin başarıya ulaşması için yapılması gerekenler;

 • Temiz su kaynaklarına erişimin genişletilmesi.

  • Temiz su kaynağına erişimin olamdığı bölgelerde tarım ve hayvancılık verimi önemli ölçüde düşecektir.

 • Düşük maliyetli enerjiye erişimin genişletilmesi.

  • Enerji maliyetleri sağlıklı bir gıda üretimi için önemli girdilerdendir.

 • Tüm paydaşlar arasında sıkı bir işbiliği sağlamak.

  • Zincirin tüm halkalarının arasındaki fayda/maliyet ilişkisinin adaletli dağıtımının sağlanması tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığı açısından önem arzetmektedir.

 • Çevreye olan olumsuz etkiyi azaltmak.

  • Sürdürülebilirlik için toprağa ve su kaynaklarına zarar verilmemesi gerekmektedir.

 • İklim değişikliğinin etkilerine uyumu kolaylaştırmak.

  • Bölgelerdeki iklim değişikliklerine evvelden önlemler alınmalı.

 • Biyolojik çeşitliliğin azalmasını hafifletmek

  • Arıların sayısındaki azalma,

  • Su havzalarının kaybolması,

  • Vb.

 • Gıda güvenliğini artırmak

  • İzlenebilirliği artırmak (Etiket, vb.)

  • Tedarik Zinciri süreçlerindeki çalınma ve manüpülasyonların önlenmesi

 • Gıdaya erişimin ekonomik engellerini hafifletmek.

  • Devletlerin temel gıda ürünlerinin düşük fiyatla geniş kitlelere erişiminde siyasi ve ekonomik imkanlarını kullanmaları.

 • Gıdaya erişimin fiziki engellerini azaltmak.

  • Covid19 ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi küresel ve bölgesel olaylar tahıl ve diğer temel gıda ürünlerine ualaşımı ciddi anlamda zorlaştırdı.

 • Toprağın ve hayvanların sağlığını korumak.

  • Sağlıksız gübre kullanımının engellenmesi

  • Düzensiz tarımın engellenmesi

  • Hayvan sağlığının korunması (Deli Dana, Kuş gribi (Tavuk vebası) vb.)

 • Besin zinciri boyunca oluşacak karbon ayak izini azaltmak.

  • Tedarik Zinciri boyunca karbon ayak izinin azaltılması uzun vadede ülkelerin sürdürülebilir gıda erişimlerini garantiye alacaktır.


Farm to Fork'un Hedefleri

 • Organik tarımı artırmak (2030‘da AB‘de %25‘in üzerine çıkılması)

 • Gübre kullanımını azaltmak (2030‘da AB‘de %20 oranında azaltılması)

 • Gıda israfını azaltmak (2030‘da AB‘de %50 oranında azaltılması)

 • Pestisitlerin azaltılması (2030‘da AB‘de %50 oranında azaltılması)


European Green Deal

Avrupa Birliği (AB) tarafından önerilen ve 2019 yılında duyurulan bir politika girişimi olan Green Deal, AB'nin iklim değişikliği ile mücadele etme ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapma taahhüdünü yansıtır. AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflemesini ve çevresel sürdürülebilirlikle birlikte ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Green Alliance

1979 yılında kurulan Green Alliance, İngiltere'nin çevre politikalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için politika değişikliklerinin teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösteren, İngiltere merkezli bir çevre düşünce kuruluşudur.

 • Çevre ve sürdürülebilirlik konularında araştırmalar yapar,

 • Politika önerileri sunar

 • Kamuoyunu bilinçlendirir.

Kuruluş, kamu sektörü, iş dünyası ve sivil toplum arasında işbirliği ve diyalogu teşvik ederek çevresel konuların daha iyi anlaşılmasını ve çözümler üretilmesini hedefler.


Farm to Fork'un Olumsuz Yönleri

 • Süreçlerin getirdiği yüksek maliyetler

 • Geleneksel tarıma nazaran azalan verim

 • Strateji AB‘nin ithalatı azaltmayı hedeflemesinden dolayı ticari engeller ile karşılaşmakta

 • Küçük ölçekli üreticilerin sistemin gereksinimlerini karşılayamamaları

 • Tedarik zincirinin sağlıklı yürümesi zorunluluğundan kaynaklı sorunlar

 

Kaynaklar

 

Comments


bottom of page