top of page

DIO - Days Inventory Outstanding

Güncelleme tarihi: 19 Ara 2023

Stoktaki malların ve eğer yapılabilirse/gerekirse üretimdekilerin ne kadar sürede satışa çevrilebildiğini hesap eden bir hesaplama yöntemidir. Genel kullanım stokta geçen süre hesabı şeklindedir.


Burada hedef, düşük süreleri sağlayarak stok tutma maliyetini düşürmektir.


Formülü;

(Ortalama stok / Satış Maliyeti) x İlgili Periyod Süresi

Ortalama stok = (Dönem başı stok + Dönem sonu stok) / 2

Veya sadece Dönem sonu stok (Bakış açısına göre)

Periyod süresi genellikle 365gün/yıl veya 90gün/çeyrek yıl olarak hesaplanır


Karşılaştırma yapılmadığı sürece çıkan sonuç tek başına bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü bunun bir standardı yoktur. Sonuç, süre/sektör/ülke/dönem bazında değişim gösterebilir. Bu sebeple hemen bir karşılaştırma yapmaktan ziyade, relatif ve strateji odaklı bir değerlendirme yapılması daha doğru olacaktır.


Bu hesaplamanın katkıları;

  • Satış performansını ölçer,

  • Stokların likiditesini ölçer,

  • Stoklar ile kaç günlük satış yapılabildiğini ölçer,

  • Üretim ve/veya stok tutma politikasının kontrolünü sağlar,

  • Minimum Stok politikasının kontrolünü sağlar,

  • Finansman sorunlarının kök sebeplerinin araştırılmasına katkı sağlar.

 

Kaynaklar;

 Comments


bottom of page