top of page

Satınalma’da Uyumluluk Hastalığı

Güncelleme tarihi: 11 Mar

İşletmelerin can damarlarından biri olan Satınalma süreçleri, sadece maliyetlere direkt etki ettiği gibi, aynı zamanda şirketin piyasa rekabetçiliğini ve tedarik zincirinin güvenilirliğini de doğrudan etkilemekte.


Satınalma yöneticilerinin bu hassas görevi yerine getirirken, kararlılık, güçlü karakter, risk ve kriz yönetimi gibi başlıca özelliklere sahip olmaları elzemdir.


Lakin özellikle kurumsal yapılardaki uyumluluk gereksinimleri bazı durumlarda Satınalma yöneticileri başta olmak üzere birçok daldaki yöneticiyi olumsuz etkilemekte.


Uyumluluk Çabası Nedir?

Uyumluluk çabası, genellikle insanların sosyal, profesyonel ve kişisel yaşamlarında çeşitli nedenlerle gösterdikleri bir davranıştır. İş dünyasında, özellikle de satınalma gibi kritik rol oynayan sektörlerde, uyum sağlama çabasının altında yatan sebepler şunlar olabilir:

1.     Sosyal Kabul ve Ait Olma İhtiyacı: İnsanlar doğal olarak bir grup içinde kabul görmek ve ait olmak isterler. Bu, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde de belirtilen temel bir insani ihtiyaçtır. Çalışma ortamında uyumlu olmaya çalışmak, bireylerin sosyal çevreleriyle iyi ilişkiler kurma ve meslektaşları tarafından kabul görme arzusundan kaynaklanabilir.

2.     Çatışmadan Kaçınma: Uyum sağlama çabası, bazen çatışmaları ve olumsuzlukları minimize etme isteğinden kaynaklanır. Satınalma gibi pozisyonlarda, farklı görüş ve menfaatlerle karşılaşmak kaçınılmazdır. Bazı profesyoneller, olası gerilimleri azaltmak ve daha sorunsuz bir çalışma ortamı sağlamak adına uyumlu olmayı tercih edebilirler.

3.     İşbirliğini Teşvik Etme: Etkili bir takım çalışması ve işbirliği ortamı, birçok işletmenin başarısının temelidir. Uyumlu olmak, çalışma ortamında işbirliğini ve takım içi uyumu teşvik ederek, ortak hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayabilir.

4.     Kariyer ve İtibar Yönetimi: Bazı bireyler, profesyonel itibarlarını korumak ve kariyerlerinde ilerlemek için uyumlu davranmayı stratejik bir seçenek olarak görebilirler. Uyumlu olmak, üst yönetim ve meslektaşlarla iyi ilişkiler kurarak, olumlu bir profesyonel imaj oluşturmanın bir yolu olarak görülebilir.

5.     Karar Verme Süreçlerinde Belirsizlikten Kaçınma: Karar verme sürecinde belirsizliklerle karşılaşmak, bireyleri stres ve anksiyeteye sürükleyebilir. Uyum sağlama çabası, bazen bu belirsizlikten kaçınma ve kolaylıkla kabul edilebilecek kararlar alma eğiliminden kaynaklanabilir.

6.     Yönetim ve Liderlik Stilleri: Kurumsal kültür ve liderlik stilleri de uyum sağlama davranışını etkileyebilir. Katılımcı ve destekleyici bir yönetim stili, çalışanların uyum sağlama ve işbirliği yapma olasılığını artırabilir.


Her ne kadar uyum sağlama çabası olumlu sonuçlar doğurabilirse de, satınalma gibi stratejik ve kritik kararların alındığı ortamlarda, aşırı uyum sağlama, şirketin menfaatleri ve etkinliği açısından bazı riskler ve sınırlamalar getirebilir. Bu nedenle, profesyonellerin uyum ve bağımsız karar alma yetenekleri arasında dengeli bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir.Uyumluluk Çabasının Zararları


Uyumlu olmanın getirdiği ilk ve en belirgin sıkıntı, karar alma süreçlerinde yaşanan belirsizliklerdir. Satınalma süreci, net ve kesin kararlar gerektirir. Ancak, herkesle iyi geçinmeye çalışan bir kişi, genellikle kritik kararlar alırken tereddüde düşebilir. Bu durum, şirketin maliyet etkinliğini ve tedarik zinciri sürekliliğini olumsuz etkileyebilir.


Örneğin çevre birimlerle fazla uyumlu çalışmak, prosedürlerin gevşemesine ve ufak bir aralık bırakılan kapının işlevini tamamen yitirmesine kadar gidebilir.


Yine yönetim ile zıt noktalara düşmemek adına, yönetimin hatalı kararlarına itiraz etmeden süreçleri ilerletmek, sonrasında geri dönülemez hatalara sebebiyet verebilir.


İkinci olarak, aşırı uyum gösterme eğilimi, şirket prosedürlerinin ve kurallarının gevşemesine yol açabilir. Satınalma gibi kritik bir işlevde, prosedürler ve kurallar, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlamak için vardır. Uyumlu olma çabasıyla, bu kuralların esnetilmesi veya görmezden gelinmesi, şirketin risklere ve hatta yolsuzluklara açık hale gelmesine neden olabilir. Bir satınalma yöneticisinin, tedarikçilerle kişisel ilişkilerini önceliklendirmesi ve iş ilişkilerinde gerekli mesafeyi koruyamaması, etik dışı uygulamalara ve şirketin itibarının zedelenmesine yol açabilir.


Üçüncü bir nokta, uyumlu olma çabasının, bireyin baskın bir karakter geliştirmesini engelleyebilmesidir. Satınalma gibi stratejik bir pozisyonda, güçlü ve etkili bir liderlik, tedarikçiler ve iç müşteriler arasında etkili bir denge kurmada kritik öneme sahiptir. Baskın bir karakter, zorlu pazarlıklarda ve karmaşık tedarik zinciri sorunlarını çözerken gerekli olan kararlılığı ve cesareti temsil eder. Ancak, aşırı uyumlu bir yaklaşım sergileyen kişiler, bu tür durumlar karşısında gerekli müdahaleleri yapmakta zorlanabilirler.


Dördüncü olarak, uyumlu olmaya çalışmanın şirket içi inovasyon ve sürekli iyileştirme çabalarını baltalayabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Satınalma departmanı, sürekli olarak tedarik zincirini optimize etmek ve maliyet tasarrufu sağlamak için yeni yollar aramalıdır. Ancak, mevcut durumla fazla uyumlu bir tutum, mevcut prosedürlerin ve uygulamaların sorgulanmasını engelleyebilir. Bu da, şirketin rekabet avantajını kaybetmesine ve piyasadaki dinamiklere uyum sağlamada geri kalmasına neden olabilir.


Özetle...

Sonuç olarak, satınalma süreçlerinde uyumlu olmanın önemli riskler taşıdığını görmekteyiz. Güçlü ve baskın bir karakter, bu alanda başarı için kritik öneme sahiptir. Satınalma yöneticileri, etik kurallar çerçevesinde, şirketin menfaatlerini gözeterek, kararlı ve cesur olmalıdırlar. Bu, sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tedarik zinciri sürekliliğini ve şirketin piyasadaki güçlü pozisyonunu korumak için de gereklidir.


Unutmamak gerekir ki,

Bir yöneticinin asli görevlerinden biri de, yanlışı kabul etmemek ve doğru inandığı yolda yılmadan ilerlemektir.


 

İlgili Makaleler

 

Kaynaklar

1.     Chat Based AI Tools: ChatGPT & Gemini

 

Fotoğraflar

1.     Kapak fotoğrafı: Adobe Express

 

Yazarlar

1.     SedatOnat.com

 

!!! TEŞEKKÜRLER !!!


Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.


Sorularınızı ve/veya tavsiyelerinizi yorumlara yazarsanız, hızlıca dönüş yaparız.


Bu makale ilk olarak TedarikZinciriPortali.com adresinde yayınlanmıştır.


Her gün yeni bir Tedarik Zinciri Makalesi için, Tedarik Zinciri Makaleleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


Her hafta yeni bir Tedarik Zinciri Analizi için, Tedarik Zinciri Analizleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


TedarikZinciriPortali.com 'u ziyaret ederek, daha fazla Tedarik Zinciri Haberleri ve Makaleleri 'ne ulaşabilirsiniz.Tedarik Zinciri Portalı Linkedin Grubu 'muza üye olarak bilgi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.


Şimdiden teşekkür eder, iyi günler dileriz.


...


Comentários


bottom of page