top of page

Kitap Tavsiyeleri - 2024

Güncelleme tarihi: 29 Ara 2023

Merhabalar,


Bu makalede 2024 Yılı için tavsiye edeceğimiz kitapları listeliyoruz. Her ay için 1 kitap belirledik.


Kitaplardan ilk 5'ini okuduklarımızdan, sonrakileri ise okuyacaklarımızdan eledik.


Şimdiden güzel bir yıl diliyoruz. İyi okumalar!

How to Manage Your Attention in a World of Distraction

 • Kitap özeti: Chris Bailey'in "Hyperfocus" Kitabı, okuyuculara dikkatlerini nasıl daha etkin bir şekilde yönetebilecekleri ve böylece hem işlerinde hem de kişisel yaşamlarında daha üretken olabilecekleri konusunda rehberlik etmekte. Bailey, dikkati yönetmenin önemini vurgulayarak, günümüz dünyasında sürekli dikkat dağıtıcılarla dolu bir ortamda nasıl "Hyperfocus" durumuna ulaşabileceğimizi ve bu durumun yaratıcılık ile problem çözme yeteneklerimizi nasıl artırabileceğini detaylandırıyor. Ayrıca, "dağınık düşünme" kavramını tanıtarak, zihnimizin serbestçe dolaşmasına izin vermenin yaratıcılık ve yenilikçi düşünceyi nasıl teşvik edebileceğini açıklar. Pratik öneriler, gerçek dünya örnekleri ve bilimsel araştırmalarla desteklenen "Hyperfocus", okuyuculara dikkatlerini daha bilinçli kullanma ve günlük yaşamda daha anlamlı ve üretken olma yollarını sunmakta.

 • Can alıcı cümle: "Dikkatimiz en değerli kaynağımızdır, ama sürekli olarak dikkat dağınıklığı içinde yaşıyoruz." 


The life-changing million-copy

 • Kitap özeti: James Clear'ın "Atomic Habits" Kitabı, küçük alışkanlık değişikliklerinin büyük sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Clear, basit eylemlerle kötü alışkanlıkları kırmak ve iyi olanları geliştirmek için pratik stratejiler sunuyor. Her alışkanlığın dört aşamalı bir modeli olduğunu ve bu döngüye müdahale ederek değişimin mümkün olduğunu belirtiyor: ipucu, istek, yanıt ve ödül. Kitap, kişisel gelişim yolculuğunda tutarlılık ve küçük iyileştirmelerin önemini vurgulayarak, okuyuculara alışkanlıklarını dönüştürme gücü veriyor.

 • Can alıcı cümle: "Alışkanlıklarınızı değiştirmenin en etkili yolu, ne başarmak istediğinize değil, kim olmak istediğinize odaklanmaktır." 


Truth and Lies About Why We Buy

 • Kitap özeti: Martin Lindstrom'un "Buyology" Kitabı, tüketicilerin satınalma kararlarının arkasındaki bilinçaltı motivasyonları ve etkileri keşfeder. Kitap, nöromarketingin gücünü vurgulayarak, markaların ve reklamların insanlar üzerindeki derin ve sıklıkla bilinçdışı etkilerini ortaya çıkarmakta. Lindstrom, reklam ve marka sadakati gibi konularda yapılan bilimsel çalışmaları anlatarak, tüketici davranışlarını şekillendiren duygusal ve psikolojik faktörleri detaylandırıyor. "Buyology", Markaların tüketici kararlarını nasıl şekillendirdiğini ve pazarlamacıların bu bilgileri nasıl kullanabileceğini gösteren etkileyici bir çalışmadır.

 • Can alıcı cümleler: "İnovasyon, yeni bir şey yaratmak değil, bir sorunu yeni bir şekilde çözmekle ilgilidir." ve "Bir şeyi markalandırdığımızda, beynimiz onları gerçekte olduklarından daha özel ve değerli olarak algılar." 


The extraordinary benefits of knowing when to quit (and when to stick)

 • Kitap özeti: Seth Godin'in "The Dip" Kitabı, başarının zorlukları ve pes etmenin stratejik önemi üzerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Godin, mükemmelliğe ulaşmanın ve pazar lideri olmanın yolunun, zorlandığımızda ısrar etmekten geçtiğini vurguluyor. "Dip", bir işte veya projede karşılaşılan en zor anı ifade eder ve sadece en kararlıların bu dönemi aşabileceğini belirtir. Ancak her durumda ısrar etmek yerine, hangi mücadelelerin üstesinden gelinip hangi durumlarda pes etmenin daha mantıklı olacağını anlamamız gerektiğini savunuyor. Godin, ne zaman devam etmek ne zaman bırakmanın doğru olduğunu belirleme konusunda içgörüler sunmakta.

 • Can alıcı cümleler: "Dip, başlama ile ustalık arasındaki uzun çabadır." ve "Kazananlar sürekli bırakır. Sadece doğru şeyi doğru zamanda bırakırlar." 


How to Succeed in an Age of Distraction

 • Kitap özeti: Derek Thompson'ın "Hit Makers" Kitabı, popüler kültürdeki başarının arkasındaki bilimi ve psikolojiyi incelemekte. Thompson, viral fenomenlerin ardındaki itici güçleri anlamak için tarihi örnekler ve psikolojik araştırmalar sunuyor. Kitap, insanların neleri beğendiğini ve neden bazı fikirlerin yayıldığını açıklarken, "dağıtımın kral olduğunu" ve "taklit ile bir miktar yeniliğin" Hit oluşturmanın anahtarları olduğunu vurgular. "Hit Makers" okuyucuya, dikkat çekici içerik yaratmanın ve geniş kitlelere ulaşmanın yollarını gösterirken, popülerliğin sırlarını çözüyor.

 • Can alıcı cümle: "Hikayeler, ürünler kadar önemlidir; insanlar bir hikayeyle bağ kurduklarında, ürünü de benimserler." 


How Non-Conformists Move the World

 • Kitap özeti: Adam Grant'ın "Originals" Kitabı, yenilikçi düşüncenin ve özgün fikirlerin dünyayı nasıl şekillendirdiğini ele alıyor. Yazar, statükoyu sorgulayan ve alışılmadık yolları takip eden bireylerin hikayelerini paylaşarak, özgünlüğün başarıya giden yolda nasıl kritik bir faktör olduğunu vurguluyor. Grant, risk alma, normlara meydan okuma ve yaratıcılığın cesurca ifadesinin, hem bireysel hem de toplumsal ilerlemeyi nasıl tetiklediğine dair gerçek hayattan örnekler veriyor. Kitap, sadece yenilikçi olmanın değil, aynı zamanda etkili bir şekilde özgün fikirleri nasıl savunacağımızı ve yayacağımız konusunda yol gösteriyor.

 • Can alıcı cümleler: "En büyük orijinaller en çok başarısız olanlardır, çünkü en çok deneyen onlardır." ve "Eleştiriden kaçınıp uyum sağlamaya çalışmak yerine, proaktif olun ve benzersiz bakış açınızı ifade edin." 


Elevate Your Game, Avoid Burnout, and Thrive with the New Science of Success

 • Kitap özeti: Brad Stulberg'in "Peak Performance" Kitabı, yüksek performans elde etmek için stres ve dinlenme arasındaki dengenin önemini vurgulamakta. Kitap, bilimsel araştırmalar ve gerçek hayat öyküleriyle, başarının sürekli çalışmak değil, akıllıca çalışmak olduğunu gösterir. Stulberg, zihinsel ve fiziksel performansı artırmak için stresi uygun şekilde uygulamanın ve yeterli dinlenmeyle bu stresi dengelemenin altını çiziyor.

 • Can alıcı cümleler: "Gelişim, direnç noktasında gerçekleşir. Beceriler, mücadeleden doğar." & "Stres + dinlenme = gelişim. Bu denklem, neyi büyütmeye çalışıyorsanız geçerlidir." 


The Negotiating Tools that the Pros Don't Want You to Know

 • Kitap özeti: Jim Camp'ın "Start with No" Kitabı, geleneksel "Evet" odaklı pazarlık stratejilerine meydan okuyarak, "Hayır" demenin gücünü vurguluyor. Camp, müzakerelerde Hayır'ın güven ve kontrol sağladığını, bizi daha iyi anlaşmalara yönlendirdiğini belirtiyor. Kitap, kararlılık, objektiflik ve diğer tarafın ihtiyaçlarını anlama üzerine taktikler sunuyor. "Start with No", zorlu müzakerelerde başarılı olmak için sistematik bir yaklaşım geliştirmemizi sağlayarak, hem iş hem de kişisel hayatta güçlü ilişkiler kurmamıza yardımcı oluyor.

 • Can alıcı cümle: ...


 


How You Already Have What It Takes to Succeed

 • Kitap özeti: Ali Ash "The Unfair Advantage" Kitabında, başarıya giden yolda bireylerin kişisel ve özgün avantajlarını nasıl kullanabileceklerini anlatılıyor. Kitap, herkesin eşsiz deneyimler, beceriler ve tutkular yoluyla kendine has bir avantaja sahip olduğunu vurguluyor. Yazar, okuyucuyu bu avantajları keşfetmeye ve onları iş, eğitim ve kişisel yaşamda stratejik bir şekilde kullanmaya teşvik ediyor. Ash'in vurguladığı ana fikir; Başarının sadece zeka veya şans değil, aynı zamanda kişisel özelliklerin bilinçli kullanımıyla şekillendiğidir. Kitap, bu avantajları tanımlama ve uygulama konusunda pratik tavsiyeler sunarak, okuyucuları kendi "avantajlarını" bulmaya yönlendiriyor.

 • Can alıcı cümle: "Gerçek başarı, kendi benzersiz güçlü yönlerinizi anlamaktan ve bunları kullanmaktan gelir." 


Elon Musk'ın Biyografisi

 • Kitap özeti: Steve Jobs'ın Biyografisi yazan Walter Isaacson'dan yeni bir başyapıt: Elon Musk'un biyografisi

 • Can alıcı cümle: "Musk, teknolojinin insanlığın sorunlarını çözmek için kullanılabileceğine inanıyor. Bu inancıyla, Tesla, SpaceX ve SolarCity gibi şirketler kurarak insanlığın geleceği için devrim yaratmaya çalışıyor." 


How Looking Backward Moves Us Forward

 • Kitap özeti: Daniel Pink'in "The Power of Regret" Kitabı, pişmanlıkların gücünü ve onların nasıl olumlu değişikliklere yol açabileceğini irdeliyor. Pink, insanların en büyük pişmanlıklarını 4 kategoriye ayırıyor: Yapmaya cesaret edemediklerimiz, tutkularımızı takip etmekteki başarısızlıklarımız, yanlış kararlarımız ve ihmal ettiklerimiz. Her bir pişmanlık türünün altında yatan ortak duyguları ve bu pişmanlıkların nasıl yapıcı bir şekilde kullanılabileceğini açıklıyor. Pink, pişmanlıkların kişisel büyüme için bir fırsat olduğunu ve onları kabul ederek daha tatmin edici bir yaşam sürdürebileceğimizi savunuyor.

 • Can alıcı cümle: "En büyük pişmanlıklarımız yaptıklarımız için değil, yapmadıklarımız için, atılmayan riskler ve takip edilmeyen rüyalar içindir." ve "Pişmanlıklarımızı kabul ederek ve onlardan öğrenerek, geçmişle barışabilir ve daha iyimser ve ileriye dönük bir perspektifi benimseyebiliriz." 


Achieving Balance, Confidence, and Personal Strength in Your Life

 • Kitap özeti: Robert Brooks ve Sam Goldstein'ın "The Power of Resilience" Kitabı, bireylerin zorluklar karşısında nasıl direnç gösterebileceğini ve kişisel güçlerini nasıl artırabileceklerini irdeliyor. Yazarlar, olumlu düşünce, empati, hedef belirleme ve esneklik gibi kavramları ele alarak, okuyuculara zor zamanlarda güçlü kalmanın yollarını sunuyor. Kitap, hem kişisel hem de profesyonel hayatta karşılaşılan engellerin üstesinden gelmekte bireylerin içsel kaynaklarını nasıl kullanabileceklerini vurguluyor. Gerçek hayat örnekleri ve uygulanabilir taktiklerle dolu bu eser, herkesin kendi direnç seviyelerini geliştirebileceğini gösteriyor.

 • Can alıcı cümle: "Dayanıklılık, üç temel bileşenden oluşur: güçlü ilişkiler, olumlu düşünme ve problem çözme becerileri." 
 

!!! TEŞEKKÜRLER !!!


Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.


Sorularınızı ve/veya tavsiyelerinizi yorumlara yazarsanız, hızlıca dönüş yaparız.


Bu makale ilk olarak TedarikZinciriPortali.com adresinde yayınlanmıştır.


Her gün yeni bir Tedarik Zinciri Makalesi için, Tedarik Zinciri Makaleleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


Her hafta yeni bir Tedarik Zinciri Analizi için, Tedarik Zinciri Analizleri Linkedin Newsletter 'a üye olabilirsiniz.


TedarikZinciriPortali.com 'u ziyaret ederek, daha fazla Tedarik Zinciri Haberleri ve Makaleleri 'ne ulaşabilirsiniz.


Tedarik Zinciri Sözlüğü 'ne TedarikZinciriSozlugu.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Tedarik Zinciri Portalı Linkedin Grubu 'muza üye olarak bilgi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.


Şimdiden teşekkür eder, iyi günler dileriz.


Comments


bottom of page