top of page

TLC - Total Landed Cost / Toplam Teslim Alma Maliyeti

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2023

Satılacak bir ürün veya hizmetin, temin edilinceye kadarki tüm direkt ve endirekt maliyetlerini birlikte hesaplayarak, alternatifleri arasında doğru seçim yapılmasına yardımcı olan hesaplama yöntemidir. Bu maliyetler nakliye, gümrük vergileri, depolama, stok maliyeti, üretim maliyetleri ve hatta enerji gibi bir dizi kriteri içerir.


Total Cost of Ownership ‘te ise satılacak değil, kısa veya uzun vadede sahip olunacak taşınmazların, ekipmanların ve benzerlerin hesabı yapılır.


Total Landed Cost kavramı, küreselleşme ile birlikte daha fazla önem kazanmıştır. Şirketlerin Tedarik Zincirleri genişledikçe, ilk başta sadece üretim maliyetleri hesaba katılırken, zamanla,

 • Nakliye,

 • Gümrük,

 • Kur farkları,

 • Sigorta,

 • Depolama,

 • Elleçleme maliyetleri,

gibi kriterler de bu hesaplamaya dahil olmuştur.


Satınalma Süreçlerine Faydaları:

 • Maliyet Farkındalığı: TLC ile, bir ürünün toplam maliyeti tam olarak görülebilir ve buna göre plan yapılabilir.

 • Risk Minimizasyonu: Potansiyel gizli maliyetleri ve tedarik zinciri risklerini öngörerek önlem alınabilir.

 • Etkin Karar Verme: Detaylı maliyet analizi sayesinde daha etkin satın alma ve lojistik stratejileri geliştirilebilir.


Total Landed Cost ile ilgili sözler:

 • "Total landed cost is the real cost of goods sold." - David Blanchard, Supply Chain Management Expert

 • "Total landed cost is the key to making informed sourcing decisions." (Jim Tompkins, CEO of Tompkins International)

 • "Total landed cost is often overlooked, but it can have a significant impact on profitability." (Michael Ballou, Professor of Logistics at Penn State University)

 • "Total landed cost is not just about the cost of goods. It's also about the cost of time, risk, and flexibility." (John Gattorna, Supply Chain Management Expert)


Referanslar:

 
 Comments


bottom of page