top of page

Safety Stock / Güvenlik Stoğu

Güncelleme tarihi: 19 Ara 2023

"Stok yönetimi, tıpkı bir denge tahtası gibidir; azı tehlikeli, fazlası maliyetlidir." - Anonim


Safety Stock / Güvenlik Stoğu nedir?

Safety Stock / Güvenlik Stoğu, Mal tedariğinde düzenli bir belirsizliğin olmasının risklere yol açması ihtimalinin olduğu durumlarda, bulundurulan ekstra bir stok türüdür.


Safety Stock / Güvenlik Stoğu, Minimum Stok tutulan kalemler için, Minimum Stok‘un üzerine eklemlenen bir stok türü olup ayrıca düşünülemez.


Pandemi ve savaş durumları Safety Stock‘un önemini pratikte ortaya koymuştur.Safety Stock'un Fırsatları / Faydaları

  • Stoksuz kalmayı önlediği için üretimin aksama riskini azaltır.

  • Talep dagalanmalarından kaynaklanan Kamçı Etkisi‘ni azaltır.

  • Acil alımları azalttığından dolayı, alım maliyetlerinin yükselmesini engeller.

  • Daha büyük alım paketleri oluşturduğundan dolayı, nispeten daha fazla fiyat ekonomisi sağlar.

  • Üretimin devamına katkıda bulunduğundan dolayı, rekabete destek olur.

  • Üretimin kesintiye uğramamasını sağladığı için marka itibarına dolaylı destek olur.


Safety Stock'un Riskleri

  • Stok tutma maliyetlerini artırır.

  • Finansmanda fırsat maliyeti getirir.

  • Kısa ömürlü ürünlerde zayiatları artırabilir.

  • Tedarik Zinciri‘nde hissizleşme ve körleşmeye yol açabilir.


 
 

Comments


bottom of page