top of page

Takt Time / Takt Süresi

Güncelleme tarihi: 18 Ara 2023

"Takt time is the heartbeat of a lean system." - Jim Womack

Takt Süresi Nedir?

Takt Süresi, bir ürünün veya hizmetin tamamlanması için gereken toplam süreyi ifade eder. Özellikle Just-in-Time süreçlerinde kullanılır.
Takt Süresi Tarihçesi

Takt, müziksel ölçü gibi net zaman aralığı için kullanılan Almanca bir terimdir.


Takt zamanı ilk defa 1930’larda Alman uçak endüstrisinde bir üretim yönetimi aracı olarak kullanıldı. Takt, uçağın bir sonraki üretim istasyonuna ilerletildiği zaman aralığı idi. Bu kavram, 1950’lerde Toyota içinde kullanılmaya başlandı ve 1960’ların sonlarından itibaren Toyota tedarikçilerinde de yaygın olarak kullanılmaktaydı.Takt Süresi Nasıl Hesaplanır?

Adım-1 - Çalışma Süresinin Belirlenmesi: İşin tamamlanması için gereken toplam çalışma süresi hesaplanır. Bu hesaba adam/saat ve fiziki işlemleri kapsamaktadır. İşin karmaşıklığı da bu hesap yapılırken dikkate alınmalıdır.


Adım-2 - Çalışma Süresini Saniyeye Dönüştürme: Takt Süresi Genellikle saniye cinsinden hesaplandığından dolayı, süre saniyeye çevirilir. Örneğin; Bir işin toplam süresi 1 saat ise, 1 saat x 60 dakika x 60 saniye = 3,600 saniye olarak hesap edilir.


Adım-3 - Talep Miktarını Belirleme: Takt Süresi’ni Hesaplarken, üretim hattının günlük üretim hedefi veya talep miktarı da hesap edilir.


Adım-4 – Nihai Hesap - Takt Süresi Hesaplama: Takt Süresi = Çalışma Süresi (saniye) / Talep Miktarı


Örnek Hesaplama:

 1. Toplam çalışma süresi: 3,600 saniye = 1 saat

 2. Günlük talep: 100 ürün

 3. Takt Süresi = 3,600 saniye / 100 ürün = 36 saniye


Yukarıdaki hesaba göre, her 36 saniyede 1 birim ürün üretilir. Bu da iş sürecinin Takt Süresi olarak kabul edilir.Takt Süresi Nerelerde Nasıl Kullanılır?

 • Üretim: Takt Süresi, üretim süreçlerini optimize etmek ve ürünlerin belirlenen hızda üretilmesini sağlamak için kullanılır. Üretim hattındaki işlerin eşit zaman aralıklarında tamamlanması, verimliliği artırır ve ürünlerin daha hızlı bir şekilde müşterilere ulaşmasını sağlar.

 • Tedarik Zinciri: Takt Süresi Tedarik Zinciri Yönetimi‘nde, malların taşınma ve dağıtım hızını optimize etmek için kullanılabilir.

 • İnşaat: İnşaat Projeleri‘nde Takt Süresi Adam/Saat hesaplamasında kullanılır.Takt Süresi Hesaplamasındaki Riskler

 • Karmaşıklık: Takt Süresi uygulaması, iş süreçlerinin gereksiz yere ayrıştırılmasına veya birleştirilmesine, nihayetinde de daha karmaşık hale gelmesine neden olabilir. Süreçlerin bu şekilde karmaşıklaşması, yönetim zorluklarına da yol açabilir.

 • İnsan Faktörü: İşçilerin verimliliği ve motivasyonu, Takt Süresi uygulamasının başarısını etkileyebilir. İşçiler, daha hızlı çalışmak zorunda kaldıklarında aşırı stres altında hissedebilirler.

 • Maliyet Artışları: Takt Süresi uygulaması, iş süreçlerini optimize etmek için yatırım yapmayı gerektirebilir. Bu yatırımlar, başlangıçta maliyetlerin artmasına neden olabilir.

 • Esneklik Eksikliği: Takt Süresi, iş süreçlerini belirli bir hızda tamamlamayı hedefler. Bu, iş süreçlerinin daha az esnek olmasına neden olup dğişen koşullara uyum sağlanmasını zorlaştırabilir.

 • Eğitim ve Uygulama Zorlukları: Takt Süresi'nin doğru bir şekilde uygulanması ve çalışanlara bu kavramın öğretilmesi önemlidir. Eğitim ve uygulama zorlukları başarıyı engelleyebilir.

 • Kalite Sorunları: Takt Süresi, iş süreçlerini hızlandırmayı amaçladığı için kalite kontrolü zorlaşabilir. Kaliteyi korumak için önlemler alınmalıdır.

 • Direnç ve Kabul Sorunları: İşletme içinde Takt Süresi uygulamaya karşı direnç olabilir. Çalışanların ve yöneticilerin bu değişikliği kabul etmesi ve benimsemesi zaman alabilir.Birim Adam/Saat İle Karşılaştırması

Birim Adam/Saat hesaplanması, bir işin yapılması için gerekli olan işçilik kısmını hesaplar. Bu sürey, ilgili ürünün veya işin işçiden bağımsız süre zarfında beklediği süre dahil edilmez.


Takt süresi isa, Birim Adam/Saat Hesaplaması‘nı da kapsayarak, bir ürünün veya hizmetin tamamlanması için gereken toplam süreyi ifade eder.

TAKT Süresi vs Birim Adam/Saat Karşılaştırması
TAKT Süresi vs Birim Adam/Saat Karşılaştırması

 

İlgili makalelerim

 

Kaynaklar

 

Fotoğraflar

 コメント


bottom of page